IVG Colbachini je italijanska kompanija koja proizvodi gumena crijeva sa krutim trnom, crijeva pogodna za transport bilo koje vrste tečnosti: praha, granula, gasova i tečnosti, fleksibilna crijeva koja zadovoljavaju potrebe različitih industrijskih sektora: naftne i gasne, prehrambene, hemijske, bagerske, metalurške, željezničke, pomorske.

Sa ponosom zastupamo sledeće brendove: