Kontakt

Hidraulika flex d.o.o.

Jovana Cvijića br.3,

78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 51 259 360; FAX: + 387 51 259 362

E-mail: info@hidraulikaflex.com

MB:11000080

JIB: 4402271210006

PDV: 402271210006

Žiro račun : 567-253-11000038-16 Atos Bank a.d.

Žiro račun: 551-710-2254076-20 Unicredit Bank a.d.

GRUPA 1 – CNC proizvodnja i obrada metalnih dijelova

Kontakt osoba: Vladimir Bodroža

Tel: +387 51 259 360

GRUPA 2 – Hidraulična i industrijska crijeva sa spojnicama

Kontakt osoba: Ljiljana Skakić

Tel: +387 51 535 900

GRUPA 3 – Oprema za nošenje tereta

Tel: +387 51 535 902